Για ασφάλεια στα πληροφοριακά συστήματα – Επιδότηση “eSecurity – Συνέχεια

Δείτε και σχετικό video με τον Άγγελο Αστρεινίδη και το Γιώργο Γερόντζο, με συζήτηση για τη Δράση “eSecurity” και τις λύσεις που προσφέρουμε:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.