Για ασφάλεια στα πληροφοριακά συστήματα – Επιδότηση “eSecurity – Συνέχεια

Δείτε και σχετικό video με τον Άγγελο Αστρεινίδη και το Γιώργο Γερόντζο, με συζήτηση για τη Δράση “eSecurity” και τις λύσεις που προσφέρουμε: