Ολοκληρωμένη λύση provisioning για Active Directory και όχι μόνο…

H Quest Software ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την νέα έκδοση της πλατφόρμας διαχείρισης, ασφάλειας και provisioning ActiveRoles, που στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση και εκτέλεση αλλαγών στο Active Directory.

Οι συχνές ανανεώσεις και αναβαθμίσεις που πραγματοποιεί η Quest στις provisioning λειτουργίες  του ActiveRoles  έχουν ισχυροποιήσει το προϊόν όσον αφορά το Identity & Access Management (IAM) επεκτείνοντας τις δυνατότητες του προϊόντος και πέρα από το Active Directory.

Ουσιαστικά το εργαλείο προσφέρει μεγάλη ευκολεία και ασφάλεια στην απόδοση δικαιωμάτων και απαραίτητων πληροφοριών στους χρήστες, όταν αυτοί εντάσσονται σε έναν οργανισμό ή όταν μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα. Κρίσιμη είναι και η κάλυψη της διαδικασίας διαγραφής αυτών των δικαιωμάτων όταν ο χρήστης αποχωρεί από τον οργανισμό.  Στο εργαλείο υπάρχει ουσιαστικά η δυνατότητα να οριστούν αυτόματα όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του provisioning. Κάποιες από αυτές είναι το άνοιγμα χρήστη, ενημέρωση στοιχείων, άνοιγμα mailbox, απόδοση δικαιωμάτων, αποστολή mail καλοσωρίσματος, αποστολή εντολής αγοράς υπολογιστή και ορισμός θέσης εργασίας, άνοιγμα account στο ERP της εταιρίας και άλλα πολλά. Όλα αυτά με ασφάλεια και αυτόματα…

Η λύση βοηθάει πολύ στην κάλυψη των απαιτήσεων του «compliance» είτε σε διεθνείς κανονισμούς (SOX, BASEL II κλπ) είτε σε εσωτερικούς κανονισμούς ασφάλειας.

Η νέα έκδοση ActiveRoles 6.5, συνοδεύεται από το ActiveRoles Self-Service Manager 2.0 και Quick Connect.  To Self-Service Manager δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το χρήστη να κάνει αλλαγές ή να δεί πληροφορίες σχετικά με το account του. Από την άλλη το Quick Connect προσφέρει provisioning και de-provisioning για αυτόματο συγχρονισμό των identity και access ανάμεσα σε διάφορες πλατφόρμες , όπως Active Directory & ERP.

Πιο συγκεκριμένα μερικά καινούργια χαρακτηριστικά του ActiveRoles 6.5 είναι τα εξής:

  • PowerShell Script Host
  • Extensible Policies
  • Graphical Workflow Editor
  • Deprovision Group
  • Windows Server 2008 R2 Support
  • Windows Server 2008 R2 Recycle Bin.
  • Microsoft Exchange 2010 Support
  • Exchange Resource Mailboxes
  • Access Request Catalog
  • Secondary Resource Owners

Δείτε και ανάλογο demo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.