Ολοκλήρωση Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-Payments με Oracle eBusiness Suite

 

Η ομάδα συμβούλων ERP (Enterprise Applications) της iteam, ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την δημιουργία του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (e-Payments) σε μεγάλο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό στην Ελλάδα, σε συνεργασία με πολυεθνικό integrator.

ePayments

Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται ηλεκτρονικά όλες τις πληρωμές προμηθευτών μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας εγκρίσεων και ψηφιακών υπογραφών.  Τα αποτελέσματα της αλλαγής της υφιστάμενης διαδικασίας ήταν άμεσα. 

Μειώθηκε ο χρόνος ζωής της εγκριτικής διαδικασίας, οργανώθηκε πλήρως η διαδικασία των πληρωμών των προμηθευτών και ταυτόχρονα σταδιακά μετατρέπεται η διαδικασία σε πλήρως ψηφιακή, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της άσκοπης κατανάλωσης χαρτιών.

Το σύστημα βασίστηκε στο υποσύστημα Oracle Payables (AP) που είναι μέρος της επιχειρησιακής σουίτας εφαρμογών Oracle e-business suite (ERP).  Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του υποσυστήματος μαζί με το "χτίσιμο" των εγκριτικών ροών (μέσω του Oracle Workflow) δημιουργήθηκε ένα πλήρες, δυνατό και επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης πληρωμών.

H iteam έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε εταιρίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.