Έργο Business Intelligence σε Υπουργείο

Η ομάδα Επιχειρηματικής Ευφυϊας της iteam ολοκληρώνει σύντομα ένα δύσκολο έργο Business Intelligence σε υπουργείο σε συνεργασία με μεγάλο Integrator. 
Το έργο αυτό περιλάμβανε την υλοποίηση όλου του μηχανισμού reporting ενός νευραλγικού πληροφορικού συστήματος του υπουργείου.
Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα ήταν γενικά δύο.  Η πρώτη αφορούσε την δυσκολία στην κατανόηση των διαδικασιών του υπουργείου και την δομή των δεδομένων στο υφιστάμενο πληροφορικό σύστημα. Και αυτό γιατί οι επιχειρησιακές έννοιες δεν είναι οι συνήθεις (πελάτες, προϊόντα, παραγγελίες κλπ.), αλλά έννοιες που πρέπει γρήγορα να αφομοιωθούν ώστε η ομάδα εργασίας να είναι σε θέση να μπορεί να προσφέρει λύσεις για την αξιοποίηση της πληροφορίας.

Αυτό γέννησε ουσιαστικά την ανάγκη δημιουργίας datamart, και το ETL δημιουργήθηκε με την χρήση του Oracle Warehouse Builder.
Η δεύτερη πρόκληση αφορούσε την ανάγκη της εμφάνισης της πληροφορίας με πολυδιάστατο τρόπο.Αυτό που ουσιαστικά έγινε ήταν να δημιουργηθεί ένα μοντέλο επιχειρηματικών εννοιών, το οποίο και αποτελείται από μετρήσιμα μεγέθη και διαστάσεις, δίνοντας ουσιαστικά την δυνατότητα άντλησης της επιθυμητής πληροφορίας με πολυδιάστατο τρόπο και δυνατότητα εμβάθυνσης (drill down).

Το Oracle BIEE χρησιμοποιήθηκε ώστε να δημιουργηθούν όλα τα dashboards και reports (answers), χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του μοντέλου που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο στάδιο.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά το Πάσχα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.