H iteam για την Digea

Πριν από λίγο καιρό αναλάβαμε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των συστημάτων Oracle Siebel CRM και Oracle e-Business Suite (ERP), για την Digea Α.Ε. και αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Σκοπός του έργου είναι η περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, αλλά και η διευκόλυνση, η ταχύτερη διαχείριση και αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών της Digea. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Siebel –το οποίοδιαθέτει βάση δεδομένων- θα γίνει συλλογή, χρήση,
Continue reading “H iteam για την Digea”

Professional Services Automation (SaaS λύση) της OpenAir από την iteam

Συμπληρώνοντας τις λύσεις που προσφέρουμε με σκοπό την βελτιστοποίηση εταιρικών διαδικασιών, πριν από λίγες μέρες ξεκινήσαμε και επίσημα τη συνεργασία μας με την OpenAir, θυγατρική της Netsuite.

Η λύση της OpenAir (Professional Services Automation suite) απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται έργα, παρέχοντας κορυφαίες on-demand λύσεις.

Χρησιμοποιείται δηλαδή στην μηχανογραφική διαχείριση των professional services, των υπηρεσιών που μία εταιρεία προσφέρει σε πελάτες.

Είναι μία οικονομική λύση (πληρωμή βάσει χρήσης, χωρίς κόστος υποδομής, γρήγορη υλοποίηση) η οποία διαχειρίζεται πλήρως τον κύκλο ζωής μίας υπηρεσίας που στο τέλος τιμολογείται.

Μία τέτοια λύση μπορεί να ενταχθεί ανάμεσα σε ένα σύστημα CRM και ERP.  Ένα σύστημα CRM συνήθως φτάνει μέχρι την ολοκλήρωση μίας ευκαιρίας (opportunity), ενώ ένα ERP συνήθως ξεκινάει από την τιμολόγηση των υπηρεσιών.

Το OpenAir, έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ των δύο συστημάτων και πλέον μπορεί να υπάρχει μία ενοποιημένη διαδικασία από την ευκαιρία μέχρι και την τιμολόγηση ενός έργου.

Το OpenAir Professional Services Automation suite μπορεί να απαντήσει με επιτυχία σε μία σειρά από ερωτήσεις που ταλανίζουν τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως:

•Δεν ξέρω ποιος σύμβουλος είναι σε ποιο έργο και μέχρι πότε.

•Τι περιμένω να τιμολογήσω το επόμενο τρίμηνο;

•Τι πρέπει να τιμολογήσω στο πελάτη μου;

•Ξεκινώ ένα καινούργιο έργο, ποιοι σύμβουλοι είναι κατάλληλοι και είναι διαθέσιμοι;

•Ξέρω ανά πάσα στιγμή αν σε ένα συγκεκριμένο έργο έχω κέρδος ή όχι;

Οι πελάτες της συγκεκριμένης λύσης ανήκουν σε πολλούς κλάδους όπως είναι οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι ελεγκτικές, οι εταιρείες πληροφορικής, διαφημιστικές εταιρείες, νομικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες με μεγάλα τμήματα πληροφορικής ή γενικά εταιρείες που διαχειρίζονται έργα.

Έργο Business Intelligence σε Υπουργείο

Η ομάδα Επιχειρηματικής Ευφυϊας της iteam ολοκληρώνει σύντομα ένα δύσκολο έργο Business Intelligence σε υπουργείο σε συνεργασία με μεγάλο Integrator. 
Το έργο αυτό περιλάμβανε την υλοποίηση όλου του μηχανισμού reporting ενός νευραλγικού πληροφορικού συστήματος του υπουργείου.
Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα ήταν γενικά δύο.  Η πρώτη αφορούσε την δυσκολία στην κατανόηση των διαδικασιών του υπουργείου και την δομή των δεδομένων στο υφιστάμενο πληροφορικό σύστημα. Και αυτό γιατί οι επιχειρησιακές έννοιες δεν είναι οι συνήθεις (πελάτες, προϊόντα, παραγγελίες κλπ.), αλλά έννοιες που πρέπει γρήγορα να αφομοιωθούν ώστε η ομάδα εργασίας να είναι σε θέση να μπορεί να προσφέρει λύσεις για την αξιοποίηση της πληροφορίας.

Αυτό γέννησε ουσιαστικά την ανάγκη δημιουργίας datamart, και το ETL δημιουργήθηκε με την χρήση του Oracle Warehouse Builder.
Η δεύτερη πρόκληση αφορούσε την ανάγκη της εμφάνισης της πληροφορίας με πολυδιάστατο τρόπο.Αυτό που ουσιαστικά έγινε ήταν να δημιουργηθεί ένα μοντέλο επιχειρηματικών εννοιών, το οποίο και αποτελείται από μετρήσιμα μεγέθη και διαστάσεις, δίνοντας ουσιαστικά την δυνατότητα άντλησης της επιθυμητής πληροφορίας με πολυδιάστατο τρόπο και δυνατότητα εμβάθυνσης (drill down).

Το Oracle BIEE χρησιμοποιήθηκε ώστε να δημιουργηθούν όλα τα dashboards και reports (answers), χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του μοντέλου που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο στάδιο.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά το Πάσχα.

Development & Extensibility Handbook για τις κύριες τεχνικές ανάπτυξης με τo Oracle E-Business Suite

Πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε στο Oracle E-Business Suite Technology blog για το βιβλίο Oracle E-Business Suite Development & Extensibility Handbook που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Το βιβλίο έχει ως στόχο να καλύψει όλα τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη σε E-Business περιβάλλον και προορίζεται για τους developers, και είτε αρχάριους στο e-business, είτε αυτούς με μια σχετική γνώση των Apps.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που καλύπτει το βιβλίο αφορούν τα:

–          Concurrent programs

–          Forms

–          Reports

–          BI Publisher

–          OAF

–          CLAF

–          Workflow

–          XML Gateway

–          Moving AOL Objects between instances

–          SOA

–          SQL performance

Και για να γίνει η διαδικασία μάθησης πιο εύκολη σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν step-by-step guides για development προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες του πελάτη, best practice παραδείγματα, και σχόλια και συμβουλές για κάθε θέμα.

Καλογραμμένο και ευανάγνωστο, όπως σημειώνει και το άρθρο, θα βοηθήσει όποιους ψάχνουν για ένα απλό οδηγό για τις κύριες τεχνικές ανάπτυξης με τo E-Business Suite.

Ολοκλήρωση Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-Payments με Oracle eBusiness Suite

 

Η ομάδα συμβούλων ERP (Enterprise Applications) της iteam, ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την δημιουργία του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (e-Payments) σε μεγάλο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό στην Ελλάδα, σε συνεργασία με πολυεθνικό integrator.

ePayments

Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται ηλεκτρονικά όλες τις πληρωμές προμηθευτών μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας εγκρίσεων και ψηφιακών υπογραφών.  Τα αποτελέσματα της αλλαγής της υφιστάμενης διαδικασίας ήταν άμεσα. 

Μειώθηκε ο χρόνος ζωής της εγκριτικής διαδικασίας, οργανώθηκε πλήρως η διαδικασία των πληρωμών των προμηθευτών και ταυτόχρονα σταδιακά μετατρέπεται η διαδικασία σε πλήρως ψηφιακή, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της άσκοπης κατανάλωσης χαρτιών.

Το σύστημα βασίστηκε στο υποσύστημα Oracle Payables (AP) που είναι μέρος της επιχειρησιακής σουίτας εφαρμογών Oracle e-business suite (ERP).  Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του υποσυστήματος μαζί με το "χτίσιμο" των εγκριτικών ροών (μέσω του Oracle Workflow) δημιουργήθηκε ένα πλήρες, δυνατό και επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης πληρωμών.

H iteam έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε εταιρίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Enterprise Asset Management & Maintenance Management with Oracle eBusiness Suite ERP

Η ομάδα συμβούλων EPR (Enterprise Applications) πρόσφατα ολοκληρώνει την δεύτερη εγκατάσταση στην Ελλάδα της εφαρμογής Enterprise Asset Management (EAM) της Oracle.  Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται πλήρως τις διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού μίας εταιρείας, δίνοντας έτσι μία αξιόπιστη εικόνα για την κατάσταση, αλλά και το κόστος του εξοπλισμού και των πόρων που συμμετέχουν.

Με λιτό, αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, το σύστημα καλύπτει όλες τις φάσεις και έννοιες της συντήρησης είτε σε web είτε σε παραθυρικό περιβάλλον.

eam3

Ξεκινώντας λοιπόν από την ανάλυση και χαρτογράφηση του εξοπλισμού, των πόρων (υλικών και ανθρώπινων), τον ορισμό του προγράμματος προληπτικής συντήρησης, τον ορισμό των βλαβών, εντολών εργασίας, ειδικοτήτων κλπ., η εταιρία αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο, ώστε να διαχειρίζεται την προληπτική και κατασταλτική συντήρηση του εξοπλισμού.
Μερικά από τα προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν:

  • Η έλλειψη οργάνωσης ανθρώπινων πόρων της ομάδος συντήρησης του πελάτη.  Δεν υπήρχε ο σωστός άνθρωπος (ειδικότητα) στην κατάλληλη στιγμή.
  • Η έλλειψη υλικών στην αποθήκη.  Λόγω του ότι δεν υπήρχε προγραμματισμός, τα αποθέματα σε συγκεκριμένα υλικά δεν ήταν επαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες.
  • Κίνδυνος ολικής καταστροφής εξοπλισμού λόγω του ότι δεν υπήρχε σωστή προληπτική συντήρηση.
  • Έλλειψη εικόνας κόστους συντήρησης.  Το κόστος συντήρησης περιλαμβάνει το κόστος των υλικών καθώς και το κόστος των πόρων (υλικών και ανθρωπίνων) που συμμετέχουν στην συντήρηση.
  • Έλλειψη προϋπολογισμού συντήρησης.  Δεν υπήρχε εικόνα στα υλικά και πόρους που θα χρειαστεί η συντήρηση.
  • Αυξημένη κατασταλτική συντήρηση (βλάβες) λόγω έλλειψης οργάνωσης των διαδικασιών της συντήρησης.

eam2

Το Oracle Enterprise Asset Management (EAM), είναι μέρος της επιχειρησιακής σουίτας εφαρμογών Oracle e-business suite (ERP) και ενδεικτικά επικοινωνεί άμεσα με τα υποσυστήματα Αποθηκών, Λογιστικής, Διαχείρισης Έργων, Προμηθειών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.


eam

H iteam έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε εταιρίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Συνεργασία της iteam με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών

Η iteam πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε (ΔΑΑ).  Η εταιρεία λειτουργεί κάτω από την επιχειρησιακή πλατφόρμα (ERP, Oracle e-Business Suite) της Oracle από το 2002.  Η διεύθυνση πληροφορικής του ΔΑΑ και πιο συγκεκριμένα η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ERP, πραγματικά έχει “απογειώσει” την πλατφόρμα τα τελευταία χρόνια, έχοντας προσθέσει λειτουργικότητα που αφορά εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Η λειτουργικότητα αυτή κυρίως αφορά την διαχείριση των ακινήτων (Property Manager), των Παγίων (Fixed Assets) την τιμολόγηση τους (Billing) αλλά και πολλές ανάγκες σε Reporting και MIS. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Αεροδρόμιο είναι μια πλήρης μικρή “πολιτεία” με πολλά καταστήματα και χώρους εκμετάλλευσης, οπότε οι ανάγκες μηχανογραφικής παρακολούθησης είναι πολλές και εξειδικευμένες. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση των παροχών προς τις επιχειρήσεις και της χρήσης τους ώστε το επίπεδο εξυπηρέτησης να διατηρείται αρκετά υψηλό.

 

 

Athens International Airport
Athens International Airport

Παρόμοιες συνθήκες και ανάγκες μπορούμε να συναντήσουμε και σε άλλους χώρους που διατίθενται με τη μορφή shop-in-shop, εκθεσιακοί χώροι κλπ που και εκεί ο διαχειριστής του χώρου φροντίζει να παρέχει και να τιμολογεί με λεπτομέρεια πολλές κοινόχρηστες υπηρεσίες.

Τέλος να μη ξεχάσω να αναφέρω και τις μεγάλες ανάγκες του έργου σε υποστήριξη workflows και διαδικασιών εγκρίσεων, ειδοποιήσεων κλπ αφού όλα πρέπει να γίνονται σε ένα αυστηρά ορισμένο περιβάλλον σαφώς προδιαγεγραμμένων διαδικασιών. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς αναπτύσσονται ειδικά modules μέσα στο ERP μιας και οι ανάγκες ήταν αρκετά εξειδικευμένες ώστε να καλυφθούν από κάποια έτοιμη λύση.

Θα προσπαθήσω να σας έχω νεώτερα καθώς το έργο προχωράει.

 

7 Κριτήρια Επιτυχίας Υλοποίησης ενός ERP

Υπάρχουν αρκετά άρθρα σχετικά με τους επιτυχείς τρόπους υλοποίησης ενός ERP συστήματος σε μία εταιρεία. Τα περισσότερα από αυτά εστιάζονται κυρίως στον τρόπο διεξαγωγής του έργου (Project Management), την λειτουργικότητα που προσφέρουν τα διάφορα πακέτα, την δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας (commitment) και φυσικά την ικανότητα και εμπειρία της ομάδας εργασίας για την υλοποίηση του έργου. Αυτό που συχνά παραλείπεται είναι η ωριμότητα της εταιρείας να δεχθεί μία τέτοια αλλαγή (change management) και το βασικότερο ότι η επιλογή μίας τέτοιας λύσης, δεν είναι τεχνολογική αλλά καθαρά επιχειρησιακή.

Ένα άρθρο που κατά την άποψη μου εξηγεί περιεκτικά τα βασικά κριτήρια επιτυχίας είναι το 7 Key ERP Success Factors.

Κατά τον κο Eric Kimberling το πρώτο πράγμα για την επιτυχή υλοποίηση ενός ERP συστήματος είναι η προτεραιότητα στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις απαιτήσεις. Και αυτό γιατί ο στόχος λειτουργίας ενός ERP συστήματος είναι να προσομοιάσει πρωτίστως τις επιχειρησιακές διαδικασίες και όχι να έχει τα πιο προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Κατά συνέπεια, οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία τέτοια επιχειρησιακή λύση, θα πρέπει να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες πριν την υλοποίηση ενός έργου ERP.