HACCP Management software developed by iteam

Το τμήμα ανάπτυξης της εταιρεία μας ολοκλήρωσε ένα web based λογισμικό, για την διαχείριση της αξιολόγησης ποιότητας εταιρειών που έχουν παρουσία στο χώρο των τροφίμων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, αλυσίδες εστιατορίων, βιομηχανίες τροφίμων κλπ.)
Υπάρχει μια έντονη δραστηριοποίηση στις εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή τροφίμων τα τελευταία χρόνια, ώστε να εφαρμόσουν πιο αυστηρές διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων.  Από το 2004 η Ε.Ε. απαιτεί από τις εταιρείες αυτές να εφαρμόσουν, να διατηρήσουν, και να αναθεωρήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων περιλαμβάνοντας και την Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) .
Γι αυτές τις εταιρείες η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η πιστοποίηση του Συστήματος HACCP έχει πολλά οφέλη. Η σωστή διαχείριση ποιότητας των τροφίμων δεν είναι απλά θέμα υγείας αλλά καταλήγει και σημαντική παράμετρο κόστους/κέρδους. Για να διασφαλίσουν την πιστοποίηση οι εταιρείες πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων/ερωτήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επιθεωρητές.

Ολοκληρώσαμε λοιπόν λογισμικό που διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά και αυτοματοποιημένα την αξιολόγηση των καταστημάτων εστίασης (αλυσίδες ή μεμονωμένα καταστήματα).  Η διαδικασία που χρησιμοποιούν οι σχετικές εταιρίες κατά το παρελθόν ήταν αρκετά χρονοβόρα.  Η διαδικασία αρχίζει με την επιθεώρηση από τους επιθεωρητές των εταιρειών που καλούνται να βαθμολογήσουν κάθε κατάστημα σύμφωνα με τα κριτήρια της εταιρείας.  Μετά την επιθεώρηση τους οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα αποτελέσματα στην εταιρεία όπου κάθε κριτήριο/ερώτηση από κάθε έλεγχο θα πρέπει να εισαχθεί χειροκίνητα σε αρχείο Excel.  Έπειτα αυτά πρέπει να παραδοθούν στους  προϊσταμένους τους κι από εκεί στον Υπεύθυνο QA, που είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση της πιστοποίησης. Στη συνέχεια ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των δεδομένων ώστε να γίνουν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
Το σύστημα που αναπτύξαμε προσφέρει μια πιo αυτοματοποιημένη και άμεση διαδικασία ελέγχου.  Οι χειροκίνητες διαδικασίες, όπως η εισαγωγή των αποτελεσμάτων, και η χρήση του Excel, αλλά και τα πολλά χαρτιά που χρησιμοποιούσαν οι επιθεωρητές για την καταγραφεί των αποτελεσμάτων, έχουν τώρα εξαλειφθεί. Το λογισμικό διευκολύνει την άμεση εισαγωγή, και τον έλεγχο τον κριτηρίων αλλά και την μεταφορά των στοιχείων των ελέγχων από τους επιθεωρητές, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός εταιρίας, αφού υποστηρίζονται PDA’s και mobile τεχνολογία. Μέσω της mobile σύνδεσης (κινητής τηλεφωνίας ή wifi) τα δεδομένα μεταφέρονται κατ’ ευθείαν στο server των κεντρικών γραφείων. Έτσι, διευκολύνει τα “business decisions” των εταιρειών του κλάδου, αφού δίνει άμεσα στο management μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων που μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι όσοι μετέχουν στην διαδικασία από τον επιθεωρητή μέχρι και τον Υπεύθυνο QA.  Ακόμα, προσφέρει συγκριτικά αποτελέσματα προηγουμένων ελέγχων και στατιστικά στοιχεία από τους ελέγχους όλων των καταστημάτων εξασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για παρουσίαση του συστήματος….

Virtualization Management Solutions

Δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον video με τον Talyr Jewell, Senior Director, Product Management της Quest Software, στο οποίο περιγράφει όλες τις λύσεις που προσφέρονται από την Quest, για διαχείριση του Virtualization.

 

Για ασφάλεια στα πληροφοριακά συστήματα – Επιδότηση “eSecurity”

Μια πολύ ενδιαφέρουσα Δράση για την «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)» η οποία εντάσσεται στο σύνολο των δράσεων του 4ου Νήματος της Ψηφιακής Ασφάλειας, ξεκίνησε πρόσφατα.

Στόχος της Δράσης είναι να επιχορηγήσει επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την ψηφιακή ασφάλεια (πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών σε βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κλπ). Μεταξύ άλλων όπως αναφέρεται και στο επίσημο site είναι η κάλυψη αναγκών για την:

  • Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα στην εταιρική πληροφορία τους, ώστε αυτή να είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
  • Ακεραιότητα δεδομένων, ώστε να τροποποιούνται με συγκεκριμένο και εξουσιοδοτημένο τρόπο.
  • Ακεραιότητα συστημάτων, ώστε αυτά να μπορούν να εκτελούν το σύνολο των λειτουργιών για τις οποίες προορίζονται με τρόπο αναλλοίωτο, ελεύθερο από σκόπιμη ή ακούσια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση.
  • Διαθεσιμότητα δεδομένων και συστημάτων, ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένους χρήστες όσο γίνεται για περισσότερο χρόνο.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Το υπόλοιπο 30% πρέπει να επενδυθεί από την εταιρεία.

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στις 70.000€ και ο ελάχιστος προϋπολογισμός στις 5.000€. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται από την κατηγορία της εταιρίας (μέγεθος & ανάγκη ασφάλειας).

Η iteam στο πλαίσιο της Δράσης αυτής και έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, προσφέρει μεταξύ άλλων τις παρακάτω λύσεις:

1. Security Information Management – Ολοκληρωμένο Log Management

2. Web Transaction Analysis (web sessions record & reply)

3. Encrypted Backup / Restore δεδομένων

Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν τόσο προϊόντα λογισμικού της Quest Software όσο και εξειδικευμένες υπηρεσίες υλοποίησης.

Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία υποβολής προτάσεων έργων, τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες, την ένταξη έργων στη δράση και το ύψος και είδος ενίσχυσης, μπορείτε να βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο της Δράσης.

SaaS Incubation Center της Interworks

Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία πολύ θετική εμπειρία που είχα την Παρασκευή. Βρέθηκα λοιπόν σε μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που οργάνωσε η Microsoft σε συνεργασία με την εταιρία Interworks. Θέμα της παρουσίασης ήταν η ανακοίνωση του νέου Incubation Center (WebServe) που δημιούργησε η Interworks, που σκοπό της έχει, την δυνατότητα σε ISV’s της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης να προσφέρουν τα λογισμικά τους μέσω του μοντέλου Software as a Service (SaaS). Έχει δημιουργηθεί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Interworks Βασίλης Ζωγράφος, ένα μοντέρνο  datacenter όπου μπορεί να γίνονται Host οι εφαρμογές των ISV’s. Επίσης μία εταιρία μπορεί να έχει τον Exchange, SQLServer ή ακόμα και το Sharepoint hosted εκεί αντί να τα τρέχει εσωτερικά.

Με εντυπωσίασε πραγματικά η ολοκληρωμένη πρόταση που παρουσίασαν τα στελέχη της Interworks. Φάνηκε ότι είχαν δουλέψει πάρα πολύ, τόσο για τη τεχνολογική υποδομή που απαιτεί ένα data center όσο και για το επιχειρηματικό μοντέλο που έχουν σκεφτεί για τη προώθηση του Incubation Center. Πιστεύω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό που υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοιες, διεθνούς επιπέδου, προσπάθειες. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία!

PS: θα προτιμούσα να γράψω το σχόλιο μου στο site του Incubation Center της Interworks, αλλά δεν μου δίνει τη δυνατότητα. Ίσως αυτό το post να είναι αφορμή να προσθέσουν την επιλογή αυτή.

Η επαγγελματική σχέση δεν είναι απαραίτητα απρόσωπη

Εδώ στην iteam έχουμε καθιερώσει να πηγαίνουμε όλοι μαζί μια φορά το χρόνο (με εξαίρεση τη περσινή χρονιά που εξ αιτίας της μετακόμισης μας στα νέα μας γραφεία όλα πήγαν πίσω) μία εκδρομή που τη συνδυάζουμε με τη κοπή της πίτας μας.  Έτσι και φέτος καταφέραμε και ξεφύγαμε για τρεις μέρες και επισκεφτήκαμε το Καρπενήσι και τις όμορφες Κορυσχάδες.

Σκεφτόμουν όλες αυτές τις μέρες, από τότε που επιστρέψαμε δηλαδή τη Κυριακή το απόγευμα, αν είχε νόημα να γράψω ένα post για την εκδήλωση. Σήμερα αποφάσισα έτσι απλά να γράψω δύο λόγια για τους ανθρώπους μας.

Πραγματικά το κλίμα που επικράτησε δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Απλά όλοι ήταν υπέροχοι. Κυριολεκτικά ξεσαλώσαμε. Ήμασταν πραγματικά σαν μια σχολική παρέα 50 φίλων.

Τελικά η επαγγελματική σχέση ανθρώπων δεν είναι απαραίτητα απρόσωπη. Έχουμε καταφέρει στην iteam η επαφή μεταξύ μας να μην είναι μόνο νούμερα, πωλήσεις, κώδικες και meetings. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Βέβαια αυτό οφείλεται στο χαρακτήρα των ανθρώπων μας και στη κουλτούρα της εταιρίας γενικότερα.

Συζητήσαμε για την εταιρία και τις δραστηριότητές μας, παίξαμε ποδόσφαιρο στο χιόνι, κάναμε ski, τραγουδήσαμε, μεταμφιεστήκαμε, χορέψαμε …έ ήπιαμε και λίγο παραπάνω (αυτός ο άτιμος ο Jack Δανιηλίδης ήταν συνέχεια μαζί μας σαν φύλακας άγγελος J).

 

 

IMG_2174 DSC00143

IMG_2232 IMG_2443

 
Το να έχεις τη δυνατότητα να οργανώνεις κάτι τόσο απλό και να παίρνεις-δίνεις τέτοια χαρά και ικανοποίηση είναι καταπληκτικό. Γελάσαμε πολύ μα πάρα πολύ.
Ήδη οι συνεργάτες και φίλοι μας, τα iteamακια, άρχισαν να ανεβάζουν υλικό στο facebook. Γίνετε και εσείς φίλοι μας..

Και του χρόνου να είμαστε καλά!!!

Συνεργασία της iteam με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών

Η iteam πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε (ΔΑΑ).  Η εταιρεία λειτουργεί κάτω από την επιχειρησιακή πλατφόρμα (ERP, Oracle e-Business Suite) της Oracle από το 2002.  Η διεύθυνση πληροφορικής του ΔΑΑ και πιο συγκεκριμένα η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ERP, πραγματικά έχει “απογειώσει” την πλατφόρμα τα τελευταία χρόνια, έχοντας προσθέσει λειτουργικότητα που αφορά εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Η λειτουργικότητα αυτή κυρίως αφορά την διαχείριση των ακινήτων (Property Manager), των Παγίων (Fixed Assets) την τιμολόγηση τους (Billing) αλλά και πολλές ανάγκες σε Reporting και MIS. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Αεροδρόμιο είναι μια πλήρης μικρή “πολιτεία” με πολλά καταστήματα και χώρους εκμετάλλευσης, οπότε οι ανάγκες μηχανογραφικής παρακολούθησης είναι πολλές και εξειδικευμένες. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση των παροχών προς τις επιχειρήσεις και της χρήσης τους ώστε το επίπεδο εξυπηρέτησης να διατηρείται αρκετά υψηλό.

 

 

Athens International Airport
Athens International Airport

Παρόμοιες συνθήκες και ανάγκες μπορούμε να συναντήσουμε και σε άλλους χώρους που διατίθενται με τη μορφή shop-in-shop, εκθεσιακοί χώροι κλπ που και εκεί ο διαχειριστής του χώρου φροντίζει να παρέχει και να τιμολογεί με λεπτομέρεια πολλές κοινόχρηστες υπηρεσίες.

Τέλος να μη ξεχάσω να αναφέρω και τις μεγάλες ανάγκες του έργου σε υποστήριξη workflows και διαδικασιών εγκρίσεων, ειδοποιήσεων κλπ αφού όλα πρέπει να γίνονται σε ένα αυστηρά ορισμένο περιβάλλον σαφώς προδιαγεγραμμένων διαδικασιών. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς αναπτύσσονται ειδικά modules μέσα στο ERP μιας και οι ανάγκες ήταν αρκετά εξειδικευμένες ώστε να καλυφθούν από κάποια έτοιμη λύση.

Θα προσπαθήσω να σας έχω νεώτερα καθώς το έργο προχωράει.

 

Breakfast Briefings Συνέχεια – Email Archiving 5/2/2009

Τη Πέμπτη 5/2/2009 (9:30-12:00) οργανώνουμε το επόμενο Breakfast Briefing στα γραφεία μας, με θέμα αυτή τη φορά, το email archiving. Κατανοούμε από τις συζητήσεις με τους πελάτες μας ότι το θέμα της αποθήκευση παλαιών email είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που τους απασχολούν. Αιτία είναι τόσο το κόστος αποθήκευσης όσο και η ασφάλεια και η γρήγορη αναζήτηση των email.

Στα πλαίσια της παρουσίασης θα δείξουμε πόσο εύκολη και γρήγορη είναι η υλοποίηση μιας τέτοιας λύσης ειδικά για τον Microsoft Exchange, με τη χρήση των προϊόντων της Quest Software που προωθούμε.

Όπως πάντα, θα δείξουμε ζωντανά demo του προϊόντος (Archive Manager). Επίσης θα συζητήσουμε μαζί σας τις εμπειρίες μας στις μέχρι τώρα εγκαταστάσεις που έχουμε υλοποιήσει στην Ελλάδα. Και βέβαια είμαστε έτοιμοι για πολλές ερωτήσεις. 

Η Quest Software Μέλος της BSA

Δεν ξέρω αν η ανακοίνωση που διάβασα στο τύπο και στο site της BSA σήμερα http://w3.bsa.org/hellas/press/newsreleases/greece_release_20081014_01.cfm, θα κάνει κάποια διαφορά στο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε και εμείς ως εταιρία με τη πειρατεία στη περιοχή μας. Η Quest Software, που εκπροσωπούμε στην Ελλάδα και Κύπρο, έγινε πλέον μέλος στη BSA. Ελπίζω ότι ίσως συνετιστούν ορισμένες (μάλιστα και μεγάλες  ) εταιρίες και περιορίσουν τη χρήση πειρατικών εκδόσεων κάποιων εργαλείων μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η πειρατική χρήση του δημοφιλούς “βάτραχου” TOAD, ίσως του πιο δυνατού εργαλείου διαχείρισης και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων στην αγορά. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του πρόβληματος που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως εκπρόσωποι της Quest στην Ελλάδα και Κύπρο, θα ήθελα να καταγράψω ένα συμβάν που έγινε πριν από λίγο καιρό, σε ένα event που είχαμε οργανώσει για να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες του νέου TOAD. Είχαμε περί τους 120 καλεσμένους στην αίθουσα (κυρίως DBA’s και Developers). Στην αρχική μου παρουσίαση ρώτησα για το πόσοι χρησιμοποιούν το TOAD, με ιδιαίτερη ικανοποίηση συνειδητοποίησα ότι με δυσκολία βρήκα μερικά κατεβασμένα χέρια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι πάνω από το 90% ήταν χρήστες που δεν έχουν προμηθευθεί κάποια άδεια του εργαλείου. Εδώ μας καλούν απροκάλυπτα στο help desk και ζητούν support, εταιρίες που δεν έχουν αγοράσει το προϊόν.

Corporate micro-sharing

Ένα post με τίτλο “καπνιστήριο” του Πάνου σχετικά με το micro-sharing / micro-blogging στις επιχειρήσεις, μου έδωσε την αφορμή να το ψάξω λίγο και να δω αν μπορεί να εφαρμοστεί και εσωτερικά στην iteam. Είμαστε δομημένοι σε αρκετές ανεξάρτητες ομάδες που τα μέλη τους χρειάζονται μία άμεση επικοινωνία για καλύτερο συντονισμό. Κάθε ομάδα δρα ανεξάρτητα αλλά πολλές φορές απουσιάζει η αλληλοενημέρωση. Είναι καλό να υπάρχει ενδο-επικοινωνία και ενδο-πληροφόριση, με έναν ευέλικτο, άμεσο και γρήγορο τρόπο.

Άνοιξα λοιπόν ένα account για την iteam στο Yammer και ήδη έχουμε συνδεθεί περί τα δέκα άτομα από τρεις διαφορετικές ομάδες. Το πιο σημαντικό που έχω δει τις λίγες μέρες που το χρησιμοποιούμε είναι ότι ουσιαστικά έχουμε πλέον ένα instant messenger που δίνει πραγματικά ένα επιχειρηματικό βοήθημα. Αρχικά να πω ότι είναι καθαρά για επαγγελματική επικοινωνία μέσα στη εταιρία και μέσω αυτού δεν σπαταλιέται παραγωγικός χρόνος απαντώντας πολλές φορές σε προσωπικά μηνύματα που έρχονται από τα κλασσικά messengers. Μέλη είναι μόνο άτομα με επίσημο εταιρικό email. Μέσω των Tags έχουμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε και να ενημερωθούμε για ότι μηνύματα έχουν ανταλλαγεί από τους συνεργάτες μας πολύ εύκολα και γρήγορα σε σχέση με συγκεκριμένο έργο ή διαδικασία, κάτι που δεν υπάρχει στο MSN ή το Skype. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πλεονεκτήματα αλλά είναι ίσως καλύτερο να δείτε το μικρό και συνοπτικό video που έχει στο home page της η Yammer που εξηγεί κάποια από τα χαρακτηριστικά του.

Βέβαια είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια εργαλεία που θα ταιριάζουν λιγότερο ή περισσότερο στις ανάγκες της κάθε εταιρίας.