Ολοκλήρωση Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-Payments με Oracle eBusiness Suite

  Η ομάδα συμβούλων ERP (Enterprise Applications) της iteam, ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την δημιουργία του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (e-Payments) σε μεγάλο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό στην Ελλάδα, σε συνεργασία με πολυεθνικό integrator. Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται ηλεκτρονικά όλες τις πληρωμές προμηθευτών μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας εγκρίσεων και […]

Read more