Enterprise Asset Management & Maintenance Management with Oracle eBusiness Suite ERP

Η ομάδα συμβούλων EPR (Enterprise Applications) πρόσφατα ολοκληρώνει την δεύτερη εγκατάσταση στην Ελλάδα της εφαρμογής Enterprise Asset Management (EAM) της Oracle.  Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται πλήρως τις διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού μίας εταιρείας, δίνοντας έτσι μία αξιόπιστη εικόνα για την κατάσταση, αλλά και το κόστος του εξοπλισμού και των πόρων που συμμετέχουν.

Με λιτό, αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, το σύστημα καλύπτει όλες τις φάσεις και έννοιες της συντήρησης είτε σε web είτε σε παραθυρικό περιβάλλον.

eam3

Ξεκινώντας λοιπόν από την ανάλυση και χαρτογράφηση του εξοπλισμού, των πόρων (υλικών και ανθρώπινων), τον ορισμό του προγράμματος προληπτικής συντήρησης, τον ορισμό των βλαβών, εντολών εργασίας, ειδικοτήτων κλπ., η εταιρία αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο, ώστε να διαχειρίζεται την προληπτική και κατασταλτική συντήρηση του εξοπλισμού.
Μερικά από τα προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν:

  • Η έλλειψη οργάνωσης ανθρώπινων πόρων της ομάδος συντήρησης του πελάτη.  Δεν υπήρχε ο σωστός άνθρωπος (ειδικότητα) στην κατάλληλη στιγμή.
  • Η έλλειψη υλικών στην αποθήκη.  Λόγω του ότι δεν υπήρχε προγραμματισμός, τα αποθέματα σε συγκεκριμένα υλικά δεν ήταν επαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες.
  • Κίνδυνος ολικής καταστροφής εξοπλισμού λόγω του ότι δεν υπήρχε σωστή προληπτική συντήρηση.
  • Έλλειψη εικόνας κόστους συντήρησης.  Το κόστος συντήρησης περιλαμβάνει το κόστος των υλικών καθώς και το κόστος των πόρων (υλικών και ανθρωπίνων) που συμμετέχουν στην συντήρηση.
  • Έλλειψη προϋπολογισμού συντήρησης.  Δεν υπήρχε εικόνα στα υλικά και πόρους που θα χρειαστεί η συντήρηση.
  • Αυξημένη κατασταλτική συντήρηση (βλάβες) λόγω έλλειψης οργάνωσης των διαδικασιών της συντήρησης.

eam2

Το Oracle Enterprise Asset Management (EAM), είναι μέρος της επιχειρησιακής σουίτας εφαρμογών Oracle e-business suite (ERP) και ενδεικτικά επικοινωνεί άμεσα με τα υποσυστήματα Αποθηκών, Λογιστικής, Διαχείρισης Έργων, Προμηθειών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.


eam

H iteam έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε εταιρίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

HACCP Management software developed by iteam

Το τμήμα ανάπτυξης της εταιρεία μας ολοκλήρωσε ένα web based λογισμικό, για την διαχείριση της αξιολόγησης ποιότητας εταιρειών που έχουν παρουσία στο χώρο των τροφίμων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, αλυσίδες εστιατορίων, βιομηχανίες τροφίμων κλπ.)
Υπάρχει μια έντονη δραστηριοποίηση στις εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή τροφίμων τα τελευταία χρόνια, ώστε να εφαρμόσουν πιο αυστηρές διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων.  Από το 2004 η Ε.Ε. απαιτεί από τις εταιρείες αυτές να εφαρμόσουν, να διατηρήσουν, και να αναθεωρήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων περιλαμβάνοντας και την Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) .
Γι αυτές τις εταιρείες η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η πιστοποίηση του Συστήματος HACCP έχει πολλά οφέλη. Η σωστή διαχείριση ποιότητας των τροφίμων δεν είναι απλά θέμα υγείας αλλά καταλήγει και σημαντική παράμετρο κόστους/κέρδους. Για να διασφαλίσουν την πιστοποίηση οι εταιρείες πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων/ερωτήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επιθεωρητές.

Ολοκληρώσαμε λοιπόν λογισμικό που διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά και αυτοματοποιημένα την αξιολόγηση των καταστημάτων εστίασης (αλυσίδες ή μεμονωμένα καταστήματα).  Η διαδικασία που χρησιμοποιούν οι σχετικές εταιρίες κατά το παρελθόν ήταν αρκετά χρονοβόρα.  Η διαδικασία αρχίζει με την επιθεώρηση από τους επιθεωρητές των εταιρειών που καλούνται να βαθμολογήσουν κάθε κατάστημα σύμφωνα με τα κριτήρια της εταιρείας.  Μετά την επιθεώρηση τους οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα αποτελέσματα στην εταιρεία όπου κάθε κριτήριο/ερώτηση από κάθε έλεγχο θα πρέπει να εισαχθεί χειροκίνητα σε αρχείο Excel.  Έπειτα αυτά πρέπει να παραδοθούν στους  προϊσταμένους τους κι από εκεί στον Υπεύθυνο QA, που είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση της πιστοποίησης. Στη συνέχεια ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των δεδομένων ώστε να γίνουν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
Το σύστημα που αναπτύξαμε προσφέρει μια πιo αυτοματοποιημένη και άμεση διαδικασία ελέγχου.  Οι χειροκίνητες διαδικασίες, όπως η εισαγωγή των αποτελεσμάτων, και η χρήση του Excel, αλλά και τα πολλά χαρτιά που χρησιμοποιούσαν οι επιθεωρητές για την καταγραφεί των αποτελεσμάτων, έχουν τώρα εξαλειφθεί. Το λογισμικό διευκολύνει την άμεση εισαγωγή, και τον έλεγχο τον κριτηρίων αλλά και την μεταφορά των στοιχείων των ελέγχων από τους επιθεωρητές, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός εταιρίας, αφού υποστηρίζονται PDA’s και mobile τεχνολογία. Μέσω της mobile σύνδεσης (κινητής τηλεφωνίας ή wifi) τα δεδομένα μεταφέρονται κατ’ ευθείαν στο server των κεντρικών γραφείων. Έτσι, διευκολύνει τα “business decisions” των εταιρειών του κλάδου, αφού δίνει άμεσα στο management μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων που μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι όσοι μετέχουν στην διαδικασία από τον επιθεωρητή μέχρι και τον Υπεύθυνο QA.  Ακόμα, προσφέρει συγκριτικά αποτελέσματα προηγουμένων ελέγχων και στατιστικά στοιχεία από τους ελέγχους όλων των καταστημάτων εξασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για παρουσίαση του συστήματος….

Behind the Scenes – Νέο εταιρικό προφίλ

Την Παρασκευή παραλάβαμε, με μεγάλη χαρά, το νέο μας company profile σε έντυπη μορφή.

Εδώ και αρκετό καιρό, στα πλαίσια του γενικότερου φρεσκαρίσματος της εικόνας της εταιρίας, είπαμε να αλλάξουμε και το έντυπο της εταιρικής ταυτότητάς μας. Στόχος μας ήταν να φτιάξουμε ένα έντυπο με σχετικά λίγο κείμενο αλλά που να περιέχει τις πολλές και διαφορετικές μας δραστηριότητες. Επίσης όμως να δείχνει την αισθητική και το χαρακτήρα μας.Το όλο concept βασίστηκε στο ότι ουσιαστικά αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι ότι είμαστε μία ομάδα δεμένη που προσφέρει (μεταφορικά) «Behind the scenes» support στους πελάτες μας. Θέλουμε να είμαστε «Behind the scenes» συντελεστές που βάζουν ένα λιθαράκι στην οργάνωση και την αύξηση της παραγωγικότητας επιχειρήσεων. Ετσι επιλέχτηκαν κάποιες φωτογραφίες που νομίζουμε τονίζουν ακριβώς αυτό.

Σκοπός μας ήταν, όταν το παίρνει κάποιος στα χέρια του να μπορεί γρήγορα να ενημερωθεί για το τι κάνουμε και ποιοι είναι οι συνεργάτες μας, χωρίς να διαβάζει βαρετά κείμενα. Νομίζω (και ελπίζω) ότι αυτό το πετύχαμε.

Δεν χρειάζεται να πω πόσες φορές αλλάξαμε τα κείμενα και την στοίχιση τους. Πρέπει να τρελάναμε τον Αντώνη Μελαχρινό από την Accepted Media που ανέλαβε τα γραφιστικά. Τον ευχαριστούμε θερμά για την υπομονή του.

Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να φτιαχτεί ένα τέτοιο έντυπο. Βασικοί συντελεστές ήταν ο Παναγιώτης Κοντόπουλος και η Ειρήνη Κοπέλου, του τμήματος Marketing της εταιρίας μας. Το αποτέλεσμα των ατελείωτων συζητήσεων και διορθώσεων, ελπίζουμε να σας αρέσει.

Εκτός από το pdf (το οποίο μπορείτε να δείτε και στο τέλος του post), δείτε και ένα μικρό video με το πρώτο ξεφύλλισμα.


iteam new corporate brochure from Angelos Astrinidis on Vimeo.

Iteam Company Profile

Περιμένουμε τα σχόλια σας.