7 Κριτήρια Επιτυχίας Υλοποίησης ενός ERP

Υπάρχουν αρκετά άρθρα σχετικά με τους επιτυχείς τρόπους υλοποίησης ενός ERP συστήματος σε μία εταιρεία. Τα περισσότερα από αυτά εστιάζονται κυρίως στον τρόπο διεξαγωγής του έργου (Project Management), την λειτουργικότητα που προσφέρουν τα διάφορα πακέτα, την δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας (commitment) και φυσικά την […]

Read more