Μείωση του κόστους του backup της Oracle

Συζητώντας με πολλούς DBA’s, είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα τους, είναι η διαδικασία του backup και συγκεκριμένα πώς να γίνει ώστε να πιάνει τον μικρότερο δυνατό χώρο αλλά παράλληλα να μπορεί να γίνει μέσα στο «παράθυρο» του χρόνου στον οποίο η βάση έχει την μικρότερη επιβάρυνση από τους χρήστες. Και τα δύο έχουν άμεση επίπτωση στη μείωση του κόστους (storage και ανθρωποχρόνου). Ειδικά στις περιπτώσεις που η βάση ή βάσεις είναι σε λειτουργία και σε χρήση 24*7 το «παράθυρο» του χρόνου που υπάρχει για να ολοκληρωθεί το backup πριν την ώρα αιχμής είναι ακόμα μικρότερο. Αν μάλιστα βάλουμε και την περίπτωση του να πρέπει ως εταιρεία να κρατάς ένα μεγάλο σετ backup, που να φτάνει πίσω σε χρόνο μηνών ή ακόμα και ετών, το πρόβλημα να πάρεις γρήγορα backup που να πιάνει και όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο μεγαλώνει.

Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν είχε δραστηριοποιηθεί η Quest Software με την λύση LiteSpeed for SQL Server για μικρότερο και ταχύτερο backup προσφέροντας παράλληλα και τη δυνατότητα encryption, για νέες και παλαιές εκδόσεις του SQLServer.

Προ ημερών ανακοίνωσε τη έκδοση του LiteSpeed Engine for Oracle ή LEO. Μπορείτε άμεσα να κάνετε download τη trial έκδοση. Δοκιμάζοντας το στο lab της iteam, πετύχαμε το backup να ολοκληρωθεί έως και στο μισό χρόνο απ’ ό,τι με το native της Oracle (RMAN με compression) ενώ παράλληλα το μέγεθος του backup μειώθηκε έως και κατά 80% χρησιμοποιώντας τα ίδια resources με το native backup. Η λογική που εκτελέσαμε αυτό το πείραμα ήταν με το σκεπτικό ότι είχαμε ανάγκη να κάνουμε ένα backup με compression στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Το Lab που στήσαμε ήταν σε Linux RH4 με Oracle 10g σε VMWare image.

Επίσης και το restore της βάσης γίνεται στο μισό χρόνο απ’ό,τι με το native, στοιχείο πολύ σημαντικό στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα και πρέπει να επαναφέρουμε τη βάση το συντομότερο δυνατόν ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της εφαρμογής.

Η πρώτη έκδοση παίζει σε Linux,AIX, HP-UX και Solaris. Απ΄ ότι μας είπαν από τη Quest εντός του 2009 θα υποστηρίζεται και Oracle σε Windows.

Στο παρακάτω σχήμα (από το marketing υλικό του LEO) εμφανίζεται γραφικά το όφελος σε χώρο και χρόνο που επιτυγχάνεται με τη χρήση του LiteSpeed Engine for Oracle εν συγκρίσει με το native backup tool.

 

image