Μια πρώτη ματιά στη PacketTrap – Network Monitoring

Η PacketTrap πρόσφατα εξαγοράστηκε από την Quest Software.  Η εταιρεία διαθέτει network tools, όπως το pt360 Tool Suite, το οποίο διατίθεται δωρεάν, αλλά και  πιο advanced network tools όπως το «PacketTrap Perspective» το οποίο παρέχει  και VoIP support. Τo pt360 Tool Suite είναι ένα network […]

Read more

TOAD Data Analyst για query & reporting από βάσεις και enterprise applications όπως το Siebel

Ένα από τα πιο δημοφιλή Add-ons του TOAD αυτή την εποχή είναι το TOAD Data Analysts. Το εργαλείο αυτό είναι ένα multi-platform εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα query & reporting με υποστήριξη όλων των γνωστών βάσεων  (Oracle, SQL Server, DB2 LUW, DB2 z/OS, MySQL και […]

Read more