Ανάπτυξη mobile εφαρμογών μέσω Vodafone Application Services

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Vodafone, ξεκινήσαμε μία έρευνα για το πώς μπορούμε να  αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα Vodafone Application Services (VAS), η οποία θα είναι διαθέσιμη στο κοινό, από πληροφορίες μας αρχές του 2010. H συγκεκριμένη πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν εφαρμογές […]

Read more